آپادانا پدیده با این چشم انداز و با هدف ایجاد یک محیط آرام و در عین حال پرشور برای مدیران و کارمندان، میکوشد تا با ما، زندگی در کار شما جریان یابد .

ما هر روز در تلاشیم بهترین تجربه خرید را، با بیشترین حق انتخاب و مناسب ترین قیمت برای مشتریان فراهم آوریم و با ساخت فضای کار آفرینی، رشد هزاران تامین کننده را میسر سازیم.