یه خرید خوب از محصولات اداری وقتی موفق هست که پشتش مشورت با افراد باتجربه و کاردان باشه. من بخش زیادی از موفقیت های خرید اجناسم رو در این زمینه مدیون گروه صنعتی آپادانا پدیده هستم. ممنون که هستین.