طراحی و اجرای انواع مبلمان و پارتیشن اداری شامل انواع پارتیشن دو جداره و پارتیشن تک جداره. بالاترین کیفیت و بهترین قیمت پارتیشن در آپادانا پدیده.